นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา

Ico48

ไม่ได้เป็นคนชอบทวงนะพี่โค้ก ฮิฮิ แต่จะทำให้เห็นเลยค่ะ หากมีเวลาสักนิดก็จะเจียดมาบันทึกผ่าน Share แต่สำหรับพี่มอนลี่หายใจเข้าออก คือ เธอ Share สีชมพูไปแล้ว ฮากันใหญ่...