นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Reference STD หายไป

Ico48

 peak หาย วิศวกรซ่อมได้
ห่างหาย กลับมาได้เช่นกัน

อิอิอิ

เราเอง

เนื้อหาเต็ม: Reference STD หายไป