นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Let love flows

Ico48
mandala (Recent Activities)
16 August 2011 21:42
#67658

กติกา น่าว่าสร้างได้ แต่อยู่บนพื้นฐานความเข้าใจที่ตรงกันของคนสองคน ซึ่งอาจไม่เหมือนของคนอื่น ความรักก็น่าจะยืนยาว

เนื้อหาเต็ม: Let love flows