นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ส่งกำลังใจ... ส่งดอกไม้.... ให้แก่กัน

Ico48

หลานมาร์ก เจียวไข่ให้ป้าสวยสักฟองด้วยน๊าคับ หิวแย้วว.. ^_^