นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตร ม.อ.

Ico48

ผู้สมัครท่านใด-หรือผู้สนใจทั่วไป ที่ยังไม่ได้เข้ารับฝึกอบรมหลักสุขาภิบาลอาหารเบื้องต้น..

เชิญเข้ารับการฝึกอบรมได้ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2554 ห้อง ทธ.260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น..เป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชน

ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม จะได้รับประกาศนียบัตร แจ้งชื่อ สกุล โทรศัพท์ ได้ทางนี้ได้เลยค่ะ