นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 "เสื้อนกเงือก" ที่ได้ ผมจะยกให้ "ต่อกำลังใจ" (1)

Ico48

เปลี่ยนชื่อยังไงคะ ( แหะๆ) หนูงงค่ะ