นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 พลังมด...ของ คน ม.อ.

Ico48

น้ำนั้นอ่อนนุ่ม แต่มีแรงปะทะมหาศาล ...โดยเฉพาะ น้ำใจ ^^

เนื้อหาเต็ม: พลังมด...ของ คน ม.อ.