นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สวนผีเสื้อเพื่อการอนุรักษ์...(3)

Ico48

ไม่เหงาแล้ว ยามค่ำคืนเราก็มีเพื่อนในวง Share เพิ่มขึ้นแล้ว