นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทำห้องเรียนให้มีชีวิตแฝงการจัดระบบ

Ico48

แล้วพี่ศิษย์เก่าที่มาบรรยาย แบบเนื้อหาในวิชาเรียน หรือว่า เป็นลักษณะบอกเล่า ประสบการณ์ที่ออกไปทำงานคะ

พอดีหนูกำลังอยากทำโครงการพัฒนานักศึกษา (ด้านจิตใจ) โดยอยากเชิญศิษย์เก่า มาร่วมแชร์ประสบการณ์ กับนักศึกษาปัจจุบันไม่แน่ใจว่า การมีศิษย์เก่ามานี่เป็นแรงจูงใจให้น้องๆ อยากมาร่วมกิจกรรม หรือเปล่า