นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ก้าวย่าง ทางเดิน ลืมคืนวัน ดั้นเดินไป: เพ้อ ง่วง หลับ

Ico48

@Ico48 มะปรางเปรี้ยว

มั่วไปเรื่อยอ่ะคับ แก้หลับใน
อิอิอิ

@Ico48 ปุกปุย ครับ

นั่งฟังวิทยากรไปพลาง หลับโค้งคำนับไปพลาง นั่งถ่างตาเขียนไปพลาง แจ้งหวางเหวิด

เราเอง