นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน

Ico48

ใช่แล้วจ้า! น้องบุ๋ม anni การมีแนวคิดและมุมมองในเชิงบวก เราก็แฮปปี้ๆ ^_^