นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความสุขที่ 2 "การงานที่มีอิสระ"

Ico48

ขอบคุณค่ะ...อิสระที่ว่าคืออิสระที่ได้คิด อิสระที่ได้ฝัน อิสระที่ไม่ถูกจำกัดให้อยู่ในกรอบของการทำไม่ได้

ขอบคุณท่าน คณบดีอีกครั้งค่ะ...