นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ขอเชิญร่วมเชียร์ และเป็นกำลังใจกับการบันทึกแบ่งปันของชาวทรัพย์

Ico48

สิ่งที่คาดหวังที่ได้ในวันนี้น่าจะสมหวังได้ค่ะ จากการมีบันทึก 17 เรื่อง ทั้งนักบันทึกหน้าเก่าและใหม่

ผู้เข้ารับการอบรมล้วนแต่ Happly ๆๆๆ ทั้งนั้น

ผู้บันทึกใหดอกไม้ เพื่อสร้างกำลังใจแก่กันและกันพร้อมสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน