นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วาริช-นิทรรศการ

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
03 August 2011 16:02
#67191

ตั้งชื่อว่า "วาริชสันทนาการ" หรือ "เฮฮาวาริชศาสตร์" น่าจะเหมาะกับตีมมากกว่านะ เรียกเด็กได้เยอะทีเดียว

๕๕๕+++

เราเอง

เนื้อหาเต็ม: วาริช-นิทรรศการ