นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การล่อลวงและการอ่อยเหยื่อ

Ico48

บ่ายนี้ ต้องทบทวนกลยุทธ์ ในการล่วงล่อ แก่ผู้ที่จะมาอบรม Share ในวันพรุ่งนี้ค่ะ และล่อล่วงถัดไป ต้องฝึกกลยุทธ์ให้อยู่แบบมัดใจด้วยนะ