นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Share Award ประจำปี 2554

Ico48

ถ้าบันทึกไหน ได้ขึ้นเป็นบันทึกแนะนำ ไม่ทราบว่า จะเพิ่มแต้มให้กับบันทึกนั้น ๆ ด้วยหรือไม่ค่ะ

เนื้อหาเต็ม: Share Award ประจำปี 2554