นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การล่อลวงและการอ่อยเหยื่อ

Ico48

ถูกลวง..ตกหลุมพราง ตั้งแต่(ผู้เข้ามาอ่าน) 10 คนแรก แล้วหล่ะค่ะ