นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การล่อลวงและการอ่อยเหยื่อ

Ico48

ชื่อบันทึกนี้เรียกแขกดีจัง...ล่อเหยื่อเข้ามาอ่าน...คริ คริ..