นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 PR. โครงการศึกษาและพัฒนาชุดคำสั่งด้านการจัดการเชิงพื้นที่รหัสเปิด

Ico48

สำหรับหลักสุตรทางด้าน remote sensing ผมเป็นคนสอน lab เองครับ คิดว่าหมดโครงการคงจะนำเอกสารดังกล่าวมาเผยแพร่ให้ลองนำไปศึกษากันครับ