นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 จิตสำนึก QMR บันทึกก่อนสุดท้าย ก่อนจากลา

Ico48

QMR ต้องดูแลระบบคุณภาพทั้งหมดขององค์กร เป็นงานหนัก

และเกี่ยวข้องกับคนทั้งองค์กร เห็นใจและเข้าใจ ขอเป็นกำลัง

ใจให้สู้ต่อไปกับทุกๆเรื่องนะครับ