นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ดีอย่างที่โฆษณาจริงหรือ?

Ico48

เปิด (อ่าน) บันทึกแล้วแก้ไขเนื้อหาในบันทึกจากเมนู "แก้ไขบันทึก" บรรทัดบนรูปเครื่องพิมพ์ หรือกล่องข้อความ "อ่าน xx ความเห็น yy" ครับ

เราเอง