นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อผู้ประสบภัยสึนามิประเทศญี่ปุ่น

Ico48
[[ddlink]] [IP: 123.153.73.36]
28 กรกฎาคม 2554 17:34
#67003

three dimensional design of the small shape and simple functional intimate and