นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ดีอย่างที่โฆษณาจริงหรือ?

Ico48
nObOdY (Recent Activities)
28 July 2011 15:39
#66999

ขอแก้คำภาษาประกิตที่พิมพ์ผิดนึงนะครับ เข้าใจว่ากลับไปแ้ก้ในบทความไม่ได้ครับ

"What sounds too good to be true often is too good to be true!"