นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Share Award ประจำปี 2554

Ico48

น้องแป้นค่ะ

ขอเสนอให้จัดทำเป็น Blog to Book เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนทางใจด้วยค่ะ และการเขียนอาจจะเขียนเป็นทีมก็ได้แล้วแต่นะค่ะ

เนื้อหาเต็ม: Share Award ประจำปี 2554