นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ผลติว "การประยุกต์ใช้ radius server ครอบจักรวาล"

Ico48
Champy (Recent Activities)
26 July 2011 14:59
#66924

ศิลปศาสตร์ ใช้แล้วครับ ปัจจุบันนี้ ออนไลน์อยู่ครับ ขอบคุณมากๆครับ