นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บริหารความสุขในการทำงานด้วย ADLI

Ico48

การทำงานด้วยหัวใจ...ทำให้เรามีความสุข

ชอบมากคะ...ขอบคุณคะ ที่ช่วยย้ำเตือนคะ