นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ชีวิตกับการตัดสินใจ

Ico48

"ความมั่นคงทางอารมณ์ มองโลกในแง่ดี คิดบวก จิตอาสา ความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ ความทุ่มเท" +1