นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประดู่บ้านกลับกลายเป็นใบไม้สีทอง

Ico48

สวยดีครับ ระยะปีหลังๆ เป็นดั่งนี้จริงๆ ครับ ฤดูกาลปรวนแปร ประดู่จะบานช่วงย่างเข้าหน้าฝน ร้อนๆ ฝนตก ประดู่ออกดอก แต่หลังๆ ช่วงฤดูร้อนฝนก็ตก ประดู่เลยออกดอกหลายครั้ง

ไม่ทราบว่ายังเหลืองทั้งต้นอีกหรือเปล่าครับ หรือว่าเป็นเพียงภาพอดีต

น่าเสียดายประดู่หน้า (เดิมหลัง) คณะทรัพย์ล้มไปหมดแล้ว (โดน ??? เจาะลำต้น) ตรงมุมห้อง ทธ 102 ตรงนั้นออกดอกเด็มต้นทุกปี

น่าเสียดายตรง biodiesel เช่นกันครับ ต้นใหญ่ ไร้ใบมานานแล้ว

อ้อตรงเนินลงจากวิศวะที่โค้งตรงนั้น ก็มีต้นใหญ่ เช่นกัน

ที่น่าเสียดายมากอีกต้นที่หายไป ก็คือประดู่แดงต้นใหญ่ ตรงหัวมุมแยกฟิสิกส์ครับ

เราเอง