นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประโยชน์ของจุลินทรีย์ EM

Ico48
Mr.pasavee Bungkerdlap [IP: 203.172.221.132]
14 July 2011 13:17
#66750

i know for julincy have a many spycies but i don't think for many some spycies is to have a protect for own body

i very intresting for heard it. I feel good for julincy and bacteria.Now I know .goodbye