นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บริหารความสุขในการทำงานด้วย ADLI

Ico48

@ Niddy ขอบคุณที่มาให้กำลังใจกันค่ะ @ ปัจจัตตัง ขอบคุณมากค่ะ ที่มากระตุกต่อมคิดให้ได้ลอง เครื่องมือทาง ธรรมะ มาใช้ จะฝึกปฏิบัติดูนะคะ คงได้อิ่มเอิบใจ ทั้งตนเองและคนรอบข้างเป็นแน่ สำคัญที่ต้องระลึกเตือนตัวเองอยู่เสมอ.. @ คุณเมตตา บันทึกนี้เขียนขึ้น เพราะวิทยากร อบรม share ให้เขียนเรื่องความสุข นะคะ ขอให้คุณเมตตามีความสุขกับงานค่ะ ใช้ หลักอิทธิบาท 4 และพรหมวิหาร 4 สุขใจเป็นแน่แท้