นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อาหารการกินในมอ.ภูเก็ต

Ico48

บ้านผมอุดหนุน Super cheap เกือบทุกวันเลยครับ ชีวิตง่ายขึ้น ประกอบกับรู้สึกใกล้ชิดกับ Super cheap ด้วยเพราะสนิทกับลูกชายเขาด้วย