นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อัศวินบนท้องถนน

Ico48

สุขแบบเล็กๆ ที่หากเรามอง สังเกตุ และคิด เราก็จะมองเห็นความสุขที่เราเจอในแต่ละวันนะค่ะ พี่^_^

เนื้อหาเต็ม: อัศวินบนท้องถนน