นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ก้าวย่าง ทางเดิน ลืมคืนวัน ดั้นเดินไป: เพ้อ ง่วง หลับ

Ico48

พี่คะ

เพียงเวลาไม่นานยังเขียนได้ขนาดนี้ สุดยอดมากๆ ค๊าาา