นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การตัดสินใจของคณบดีต่อประเด็น การทบทวนค่าสมนาคุณ/ค่าสอน ของคณะวิศวฯ

Ico48
จรัญ บุญกาญจน์ [IP: 172.31.112.102]
12 กรกฎาคม 2554 08:26
#66684

ขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะนะครับ ผมจะรวบรวมและนำไปพิจารณาครับ

ขอบคุณครับ

อ.จรัญ