นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การตัดสินใจของคณบดีต่อประเด็น การทบทวนค่าสมนาคุณ/ค่าสอน ของคณะวิศวฯ

Ico48
สิทธิชัย [IP: 101.109.126.242]
11 กรกฎาคม 2554 23:27
#66681

ขอเสนอแนวคิดบางอย่างที่อาจเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย

เรื่องหนี้

- หนี้ที่ไม่ก่อรายได้ เช่น เงินที่ลงทุนกับตึกใหม่ ส่วนนี้มีผลทำให้ KPI คณะฯ ดีขึ้น แต่ก็ต้องใช้เวลากำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน ซึ่งคาดว่าระยะยาวจะได้ประโยชน์และสร้างรายได้ให้คณะฯอย่างไร น่าจะ work out ออกได้

- หนี้ที่เกิดจากการที่อาจารย์ช่วยกันก่อขึ้น เบิกได้เบิกเอา เบิกจนเกินเิงินรายได้ค่าธรรมเนียม นศ. อันนี้แก้ไขได้ ช่วยกันคิดหาระเบียบการจัดสรรเงิน เช่น ปัจจัยจำนวนอาจารย์ จำนวนนักศึกษา จำนวนวิชา จำนวนตอน แล้วกำหนดเพดานการเบิก แนะนำให้ปรึกษา ดร.บุญ (ภาคโยธา) อาจารย์มีความละเีอียดรอบคอบ อาจารย์เคยวางหลักการคิดคะแนนผู้มีสิทธิ์เลือกบ้านพักของบุคลากร อันดับก่อนหลัง อาจารย์เป็นอัจริยะหลายด้าน ปัญหาต่างๆอาจารย์ก็ทราบดีและเป็นห่วงและติดตามอยู่ตลอด

-หนี้ที่เกิดประโยชน์ เช่น ให้ภาคฯต่างๆ ยืมไปลงทุน ส่วนนี้พอยอมรับได้ อนาคตก่อประโยชน์เป็นเงินรายได้

-หนี้อื่นๆ ที่ตัดลง ลดทอนลงได้ ก็ให้ลดลง เช่น ไฟฟ้าตามห้องของนักศึกษา เปิดแอร์ เปิดไฟทิ้ง คณะฯควรจะแสดงยอดค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนๆให้เห็น และช่วยกันลดลงลดลง ตัวอย่างเช่นไฟฟ้าแสงสว่างบนลานตึกคณะฯ หลังเที่ยงคืนอาจจะดับลดลงได้ ยกเว้นใกล้สอบ (ซึ่งความจริงแล้ว นศ.ต่างคณะฯมาใช้บริการมากกว่า นศ.วิศวะ ซะอีก)

เีิรื่อง หารายได้เพิ่ม

- เสนอให้หักค่าธรรมเนียมเพิ่มให้คณะ ในส่วนของงานบริการวิชาการ (จากเดิม 15% เป็น 20%) ในส่วนนี้ภาคฯที่มีผลกระทบมากคือภาคโยธา รวมทั้งตัวผมเองด้วย แต่ก่อนที่จะดำเนินการในส่วนนี้ เรื่องต่างๆข้างต้นเช่นการเบิกค่าสอนเกินต้องชัดเจน เชื่อว่าภาคโยธา ก็พร้อมที่จะช่วยคณะฯ

-คณะฯต้องมีโปรแกมหลักสูตรพิเศษเพิ่ม แต่ละภาควิชาต้องไปคิดกันเองว่าจะเปิดหลักสูตรระยะสั้น หรือต่อยอดกันอย่างไร (เรื่องคุณภาพก็ต้องยอมหย่อนลงบ้าง) มีการสอนวันเสาร์-อาทิตย์ หรืออาจจะเป็นตอนเย็น-กลางคืน สำหรับผู้ที่ทำงานไปเรียนไป เป็นมินิปริญญา ก็ได้ หรือหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร-โรงงาน-โรงแรม-อบต.-ผอ.ช่าง ต่างๆ ฯลฯ โดยรวมคือเพิ่มงาน เพิ่มเงิน ไม่หวัง เฉพาะ ป.ตรีอย่างเดียว

-ห้องเรียน ห้องคอมฯ ว่าง ตอนเย็น วันเสาร์-อาทิตย์ เปิดให้ใช้บริการ-คนภายนอก ได้ หรือจะเป็ดอบรมก็ได้ (เหมือนครั้งก่อนที่เคยเปิดอบรม ซึ่งเกิดจากการเริ่มต้นของผม จากชมรมคอมพิวเตอร์วิศวะ มาเป็นโครงการก่อตั้งศูนย์ฯ ในทุกวันนี้ พวกเราช่วยกันทำกิจกรรมหารายได้)