นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 journal entry

Ico48

เขียนเล่าเรื่องนี้ดีกว่า...แล้วเราจะได้เห็น 2 ลีลา ในเรื่องเดียวกัน ม่อนลี่ และ เมตตา .... กำหนดส่ง ก่อนรุ่งเช้าพรุ่งนี้...ก๊ากส์์์์สสสส

Full Content: journal entry