นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 "โตนงาช้าง" ชื่อนี้มีที่มา

Ico48

ชั้นสามสวยมากค่ะ แต่ไม่รู้ว่าเด็กๆ จะเดินขึ้นไปไหวมั้ย เพราะลำพังพี่ก็เล่นเอาหอบ ยังไงเล่นชั้นสองไปก่อน สวยเหมือนกัน