นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความสุข ของขงเบ้งดูดาว

Ico48

สุขเมื่อดูดาว และสุขที่สุดเมื่อดูดาวแล้ว มีของกินขณะดูดาว ค่ะ :) คริ คริ คริ