นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อนุทิน

Ico48

หมวกเมฆสีรุ้งเป็นส่ิงที่เกิดขึ้นเป็นปกติค่ะ เพียงแต่เราต้องคอยมองหาเท่านั้นค่ะ :)

เนื้อหาเต็ม: อนุทิน