นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ฟอร์มด่วน..สัญญายืมเงิน

Ico48

ตามคำเรียกร้องค่ะ ...ฟอร์มใบสำคัญรับเงิน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพบูลย์ หัวหน้าหน่วยสารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์ค่ะ

ส่วนสูตรแปลงจำนวนเงินตัวเลขเป็นข้อความ สามารถ copy จาก excel ใน form นี้ได้เลยค่ะ (เป็น function ที่มีอยู่แล้วในโปรแกรม)ค่ะ