นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความสุข ของขงเบ้งดูดาว

Ico48

5555 พี่อาร์ รู้ใจ ที่สุดเลย ..... ความสุขเบ้งจริงๆๆ แล้ว เกิดขึ้นทุกครั้งเมื่อได้กินขออร่อยๆๆๆ เพราะฉะนั้น เบ้งจะมีความสุข 3 เวลาหลังอาหาร ไงคะ พี่อาร์