นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Friendly Lunch ที่บ้านตะวันออก

Ico48

ชอบกิจกรรมนี้ครับ จะทำให้องค์กรน่าอยู่และพัฒนาไปอีกก้าวครับ ก่อนไปเรียนต่อที่คณะผมก็เคยมีการทานข้าวร่วมกันของกลุ่มอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมกันทำนองนี้ครับ ตอนนี้ไม่รู้ยังมีอีกไหม