นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การตัดสินใจของคณบดีต่อประเด็น การทบทวนค่าสมนาคุณ/ค่าสอน ของคณะวิศวฯ

Ico48
เพื่อนคณดิถ [IP: 118.173.147.74]
10 กรกฎาคม 2554 09:54
#66564

ขอบคุณ ทีมบริหารที่ได้เข้าใจ เจตนารมณ์ของคณาจารย์ผู้ใต้บังคับบัญชา อยากฝากให้ทีมบริหารรับทราบว่า

ทั้งทีมบริหาร คณาจารย์ และบุคคลากร ทุกๆคนก็มีความรักต่อคณะฯเหมือนกัน แต่ละคนอาจจะรักคณะฯในมุมต่างๆกันครับ