นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การตัดสินใจของคณบดีต่อประเด็น การทบทวนค่าสมนาคุณ/ค่าสอน ของคณะวิศวฯ

Ico48

ขอบคุณทุกๆ ท่านนะครับ ทั้งทีมบริหารคณะ/ภาควิชา และคณาจารย์ทุกท่าน มีเจตนารมณ์เดียวกันคืออยากเห็นคณะวิศวฯ ของเราพัฒนาและเจริญก้าวหน้าครับ

ผมชอบที่ท่านอาจารย์วรรณรัช กล่าวว่า " สิ่งที่จบไม่ได้คือ เราต้องช่วยกันคิด ช่วยกันสร้างรายได้ พัฒนาคณะฯ ให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างไร" ผมเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆ ถ้าชาววิศวฯ ทุกคนมีความเห็นเช่นเดียวกับอาจารย์วรรณรัชครับ ผมจะดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะดังกล่าวต่อไปนะครับ ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาคมวิศวฯ ทุกภาคส่วนครับ

ขอบคุณครับ

อ. จรัญ