นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การตัดสินใจของคณบดีต่อประเด็น การทบทวนค่าสมนาคุณ/ค่าสอน ของคณะวิศวฯ

Ico48
ธีระยุทธ [IP: 172.31.32.130]
07 กรกฎาคม 2554 16:17
#66461

ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่าน ที่ทำงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของทุกๆฝ่ายครับ