นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การตัดสินใจของคณบดีต่อประเด็น การทบทวนค่าสมนาคุณ/ค่าสอน ของคณะวิศวฯ

Ico48
คณดิถ [IP: 172.31.16.59]
07 กรกฎาคม 2554 15:04
#66460

"ผู้บริหารคณะฯ แต่ละชุดเข้ามาและออกไปแต่คณะวิศวฯ ต้องอยู่ได้ และต้องเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป "

เป็นคำกล่าวที่ดีเยี่ยมครับ

และมีความรู้สึกดีใจที่ท่านคณบดีได้เห็นความสำคัญต่อองค์กรที่ต้องก้าวหน้าต่อไป ตามที่ผมเคยกล่าวมาตลอดว่า

"เราต้องก้าวไกลเพื่อคนรุ่นใหม่ที่จะก้าวไกลกว่าครับ"