นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ก้าวย่าง ทางเดิน ลืมคืนวัน ดั้นด้นไป: เลือก (ติด) ตั้ง

Ico48

เสียดายจัง ให้ดอกไม้ คุณคนธรรมดา ไม่ได้ ไม่งั้นจะให้สัก 10 ดอก