นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การตัดสินใจของคณบดีต่อประเด็น การทบทวนค่าสมนาคุณ/ค่าสอน ของคณะวิศวฯ

Ico48
วิริยะ [IP: 172.31.32.101]
07 กรกฎาคม 2554 13:22
#66455

ขอขอบคุณท่านคณบดีและทีมบริหารที่ได้ชี้แจงและนำข้อคิดเห็นของประชาคมไปประกอบการตัดสินในหาทางออกดังกล่าว และขอเป็นกำลังใจให้ครับ เสียดายไม่ได้เข้าร่วมฟังด้วยเพราะไปสหพัฒน์กับท่านรองเจริญยุทธครับ