นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Friendly Lunch ที่บ้านตะวันออก

Ico48

ที่หน่วยเคมีคลินิกของเรา มีห้องพักที่ทุกกลางวันเราจะมีทั้งข้าวห่อมาจากบ้าน ซื้อมากินด้วยกัน แบ่งกันกิน และเป็นเวลาคุยกันสารพัดเรื่อง จนสมาชิกในหน่วยของเราเหมือนครอบครัวเดียวกันเลยค่ะ ขอสนับสนุนนะคะ อาจารย์ ขอบอกว่า การได้ร่วมกิจกรรมแบบนี้ ทำให้เราเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันจริงๆค่ะ