นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ติดไวรัส W32.Confi - แนวทางป้องกัน (Server เป็น Linux ครับ)

Ico48

ผู้ที่ทำงานในระบบ MS Windows มานาน จะติดนิสัยการใช้ account พวก administrator ครับ เวลาไปทำงานบน Linux server ก็พลอยนึกว่า ต้องทำเช่นนั้นด้วย เคยแนะนำให้หลีกเลี่ยงการทำแบบนั้น แต่ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่

ความเคยชินนี่ เป็นอุปสรรคของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มากๆ ครับ